Coachen als professie

3. POAP Formulier

Het Persoonlijk Ontwikkelings- & ActiePlan

Het Persoonlijk Ontwikkelings- & ActiePlan (POAP) is een instrument dat je helpt om een gericht actieplan op te stellen voor je professionele en persoonlijke ontwikkeling als coach. Dit actieplan is een contract met jezelf, waarin je toezeggingen doet over je eigen inzet. Het POAP is een wezenlijk onderdeel van je Portfolio.

 

Let wel: het POAP is een hulpmiddel. Je persoonlijke groei zit niet in het invullen van dit document, maar in wat je de komende maanden gaat DOEN.

 

Veel succes toegewenst!

 

1. Eerste stap: het bepalen van ontwikkelpunten.

De eerste stap bij het opmaken van het POAP is het bepalen van één, maximaal drie ontwikkelpunten waaraan je in je persoonlijke ontwikkeling als coach aandacht wilt geven.

Je kunt hierbij gebruik maken van meerdere bronnen die waardevolle informatie bieden over je ontwikkelpunten: je eigen doelen, feedback tijdens de lessen van je medecursisten, je docenten, de reflectieverslagen, de Supervisie- & Intervisiebijeenkomsten, OefenCliënten, je omgeving, enz.

 

De keuze van de ontwikkelpunten die aandacht verdienen, maak je zelf. Het is belangrijk hierbij met enkele punten rekening te houden:

 

  • Maak je POAP haalbaar.
    Het POAP mag zeker een uitdaging vormen, maar het is goed je af te vragen of het ook kans van slagen heeft. Selecteer dus heel bewust die ontwikkelpunten waarvan de ontwikkeling op dit moment essentieel én haalbaar is. Deel één grote stap desnoods op in meerdere kleine stapjes.

  • Is het ontwikkelpunt de juiste keuze?
    Wees ervan overtuigd dat je de goede keuze hebt gemaakt. Het gaat om jouw actieplan en jij bent degene die hiervoor de komende periode heel wat inspanningen zal leveren. Als je nog niet zeker bent van een bepaalde keuze, las dan een ‘observatieperiode’ in. Dit is een periode waarin je heel gericht je eigen aanpak op bepaalde punten observeert en feedback aan anderen vraagt. Op grond van die informatie kun je dan beslissen of het ontwikkelpunt inderdaad aandacht vraagt of niet.

 

 

2. Tweede stap: het bepalen van het te ontwikkelen gedrag.

Beschrijf je ontwikkelpunt zo duidelijk mogelijk (1 per A4 - zie formulier). Doe dit het liefst in termen van concreet waarneembaar gedrag. Stel je daarbij voor waaraan je straks kunt merken dat je de dingen anders doet.

Beschrijf het gedrag in een positieve formulering: denk eerder aan wat je wel wilt, dan aan wat je niet wilt! Dus bijvoorbeeld niet: “niet meer roken”, maar: “gezonder leven”.

Je kunt het te ontwikkelen gedrag ook visualiseren; dat kan helpen in het concreet maken van wat je wilt ontwikkelen!

 

 

3. Derde stap: waarom wil ik dit ontwikkelen?

Werken aan je persoonlijke ontwikkeling is een proces dat de nodige aandacht, tijd en inspanning vraagt. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij de reden waarom je dit specifieke gedrag wilt ontwikkelen, wat voor jou het voordeel is en hoe het je in je rol als coach verder zal helpen.

 

Door de waarom-vraag te beantwoorden, beschrijf je in feite ook wat je in je ontwikkeling zult bereiken als je het ontwikkelingsplan realiseert. Je kunt ook een ‘persoonlijke’ motivator toevoegen, ofwel het persoonlijk voordeel dat je uit het ontwikkelen van dit gedrag kunt halen.

 

 

4. Vierde stap: het opmaken van een concreet actieplan.

Bij het opmaken van een actieplan komt het erop neer dat je concreet weergeeft:

  • wat je gaat doen om dit gedrag of die vaardigheid te ontwikkelen (bv. een bepaalde luistertechniek extra oefenen, een observatie verrichten….);
  • in welke situaties je dit zult gaan toepassen (tijdens een gesprek met je oefencliënt, tijdens een rollenspel, thuis, op je werk….);
  • welke hulp of ondersteuning je daarbij nodig hebt (bv. feedback van anderen, de aanpak van iemand anders observeren….. );
  • tot slot de planning: (vanaf) wanneer je dit gaat doen.

Het actieplan dat je opstelt is echt ‘persoonlijk’. Dat betekent dat het helemaal is aangepast aan je eigen situatie en jouw ontwikkeling als coach, en dat je rekening houdt met eventuele mogelijkheden en beperkingen. Houd bij het opmaken van het concrete actieplan daarin dus steeds je eigen doelen voor ogen! Ga na wat de mogelijkheden zijn om nieuwe vaardigheden dagelijks te oefenen.


POAP van ___________________         Datum:___________________

 

Ontwikkelpunt nr: _______

Omschrijving:  _______

 

 

Te ontwikkelen gedrag:

 

Waarom wil ik dat ontwikkelen: Wat is het voordeel voor mij? Hoe helpt het in mijn rol als coach? Waaraan merk ik straks dat ik dit beter kan/doe? Wanneer heb ik het bereikt?

 

 

 

Welke acties ga ik ondernemen:

In welke situaties ga ik dat doen en welke hulp heb ik daarbij nodig:

 

 

 

 

 

 

Planning:

 

 

 

 

 

Wanneer heb ik dit bereikt en hoe/met wie ga ik het vieren?