Coachen als professie

5. Evaluatieformulier na coachtraject

 

Naam cliënt:__________________


Naam coach:__________________


Aantal gesprekken/sessies:______ 


    1. Welke waren mijn verwachtingen en doelen vooraf?
    2. Hoe heb ik dit coachtraject ervaren?
    3. Wat viel mij op over de aanpak/gesprekstechniek van de coach?
    4. Wat heb ik geleerd van deze coach?
    5. Waarom is dit belangrijk voor mij/wat betekent dit voor mij?

    6. In welke mate ben ik (wel of niet) tevreden over de coaching in

        dit traject (geef s.v.p. een toelichting waarom):

 

 

Datum:


Handtekening cliënt: